Op zaterdag 9 april hebben wij in samenwerking met Forward in Business een leuke en productieve strategie sessie gehad. Doel was om onze visie – “motor en motivator voor de gemeenschap” om te zetten in daden. De sessie is tot stand gekomen via de Beursvloer, een initiatief van de Roermondse Uitdaging, waar verenigingen en instellingen samen met het lokale bedrijfsleven vraag en aanbod matchen met gesloten beurs.

Met hulp van de cursusleider Arno Bendemacher hebben wij 9 stappen kunnen ontwikkelen die ons op de middellange termijn naar onze visie zullen leiden. Deze stappen moesten wij uitbeelden in kleine LEGO bouwwerken als extra geheugensteun voor later. Op de korte

Enkele impressies van onze “bouwwerken”.

compilation

Op de strategie tafel werd eerst onze visie verbeeld waarna wij aan de slag gingen om de belangrijkste stappen naar ons doel uit te werken en te visualiseren. Nadat wij hier klaar mee waren werd alles op prioriteit gesorteerd en op een tijdlijn geplaatst. Zo ontstond een goed beeld van het hele proces – de strategie!

Tijdens onze komende jaarvergadering zullen wij dit presenteren aan de leden.